Yeşil Sol Siyasetin Yeni Dönemine Merhaba!

2 Nisan 2016 tarihinde, “Barış içinde, yeşil sol bir gelecek” şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 2. Olağan Konferans/Kongremizin işaret etmiş olduğu politik hat üzerinden yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Konferansımız, Ortadoğu’da yaşanmakta olan ve bütün uluslararası güçlerin dahil olduğu savaşa karşı, bölge halklarının kendi inancıyla, kimliğiyle, eşit koşullarda ve demokratik bir şekilde, barış içinde yaşam sürmelerinin tarafı olacağının altını çizmiştir.

Suriye’de yaşanmakta olan savaşın Türkiye’nin siyasetine etki ettiğini tespit eden Konferansımız, Kürt sorununun çözümünde, şiddetin sonlandırıldığı, barış siyasetinin güçlendirildiği ve demokratik siyasetle sonuç aranmasına dair kararlılığını bir kez daha önemle vurgulamıştır.

İklim değişikliği başta olmak üzere, ekolojik yıkım politikalarına karşı mücadelenin yükseltilmesi için kararlar alan Konferansımız, önümüzdeki dönem açısından Partimizin ekolojik ve demokratik mücadeleye yoğunlaşma kararlılığını ortaya koymuştur.

Yeşil Sol Parti olarak; ekoloji ve demokrasi mücadelesinin, ülkedeki hak mücadelesinin anahtarı olduğunu ve ancak bu siyaset etrafında biriktirilecek güçle yürümenin kazandıracağını biliyoruz. Bunun için bütün eşitlikten, özgürlükten, doğadan yana tüm demokratik güçlerle barışçıl birleşik mücadele sürdürmeye kararlıyız ve kararlılığımızı yeşil sol siyasetin özgün, etkili vizyonu/misyonu olan politik hattı üzerinden inşa etmeye devam edeceğiz.

Konferans/Kongremize emek veren üyelerimize, Konferansımıza katılarak onurlandıran konuklarımıza teşekkür ediyor, omuz omuza, yan yana yürüdüğümüz dostlarımızı selamlıyoruz.

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri

PAYLAŞ