Yine Aliağa, yine Asbestli Gemi

05.04.2021

Değerli Basın Emekçileri

Yıllar önce Hollanda’ya ait otopan isimli asbest içeren gemi sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmiş ancak ekoloj örgütlerinin ve halkın tepkisi nedeniyle geri gönderilmek zorunda kalınmıştı. Şimdi de 600 ton Asbest ve zehirli maddeler içerdiği ileri sürülen Brezilya’nın en büyük savaş gemisi Sao Paulo sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmek isteniyor.

31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle ülkemizde asbest üretimi ve kullanımı yasaklanmıştır. Asbest üretimi ve kullanılmasının yasaklanmasının nedeni Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanser nedeni olarak görülmesidir. Sağlık uzmanlarına göre asbest, asbestozis, mezotelioma ve akciğer kanseri gibi ağır sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Bir çok ülkede bırakın söküm işini asbestli gemi bulundurmak bile yasakken bir avuç şirketin kar hırsı nedeniyle Türkiye asbest ve radyoaktif madde çöplüğüne dönüşüyor. Sermaye kar edecek diye halkın sağlığı ile oynanıyor.

Aliağa sanayi bölgesi olması nedeniyle zaten hava kirliliği ve buna bağlı sorunların yaşandığı bir kent . Özellikle demir çelik, gemi söküm, rafineri, petrokimya gibi büyük kirletici kaynakların bulunduğu bölgeden kaynaklanan hava kirliliği sadece Aliağa’yı değil İzmir’i de doğrudan etkilemektedir. Bunun üzerine bir de en önemli kanser yapıcı çevresel etkenler arasında sayılan asbest bulunduran geminin Aliağa’da sökülecek olmasının yaratacağı sağlık riskine rağmen Türkiye’ye getirilmesi kabul edilemez. İnsanların sağlığını tehdit edecek bu geminin ülkeye girişi engellenmelidir.

Gemi söküm tesisleri her ne kadar sahipleri tarafından her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı ileri sürülse de aynı zamanda iş kazalarının ve iş kazalarına bağlı ölümlerin yaşandığı bir alandır. Aynı zamanda Aliağa, Vahşi kapitalizmin emeğe yönelik saldırısının en azgın biçimiyle yaşandığı yer olup, çevresel ve sağlık risklerini doğrudan yaşayan bir bölgedir.

Yeşil Sol Parti İzmir il örgütü olarak sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor ve asbest içeren geminin ülke sularına sokulmaması için kamuoyunu duyarlı olmaya ve her türlü demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz.

Yeşim Aslan- Hüseyin Çağlar

Yeşil Sol Parti İzmir İl Eşsözcüleri

PAYLAŞ